Fakta om ansträngningsinkontinens

Det urinläckage som uppstår vid någon form av fysisk ansträngning kallas för ansträngningsinkontinens. Det kan handla om allt från fysisk träning, skratt, hosta, enkla nysningar eller ett tungt lyft. Ansträngningsinkontinens är ofta lite mindre läckage men det skiljer från person till person. Det finns flera olika orsaker till problemet men oftast är det en försvagad muskulatur i bäckenbotten. Graviditet, förlossning och övervikt kan vara andra bidragande orsaker.

Trängninginkontinens innebär urinläckage utan att man anstränger sig. Man behöver kissa omgående, oftast utan förvarning. Urinblåsan kan tömmas delvis eller helt. Du blir helt oväntat väldigt kissnödig och har svårt att hålla dig tills du kommer till en toalett. Du kissar helt enkelt oftare än andra, kanske 10–20 gånger om dagen och små skvättar varje gång.

Vi har, kortfattat, försökt ge så bra fakta som möjligt på våra sidor, men det finns många andra informationskällor och organisationer med mer djupgående information om urinläckage. Om du undrar över något eller har tips på fler sidor så maila oss gärna. 

Wundies är framtagen i ett samarbete med Smart Textiles vid Högskolan i Borås. Det är ett statiligt organ som stödjer och bidrar till utveckling av innovativa företags idéer inom avancerad tekniskt, medicinsk textil. 

Praktiska länkar som håller dig upplyst, upplyft och uppdaterad:

kontinet Nätverket Kontinet stödjer de drabbade med vägledning och hjälp till självhjälp. Finns bara på Facebook.

www.sinoba.se Sinoba är en oberoende intresseförening som syftar till att ta till vara intressen hos inkontinenta och personer med blåsproblem, deras anhöriga samt sjukvårdspersonal.

www.vardguiden.se Här finns bra och saklig information att läsa om all olika slags inkontinens. 

www.netdoktor.se Gå in på Netdoktorn och se filmen om inkontinens med Märta Lauritzen uroterapeut/enhetschef vid Karolinska universitetssjukhuset.